SPON:
Specialisten in Passend Onderwijs

Organisatie

Raad van Toezicht

 • Mw. P. van Lange (voorzitter)
 • Dhr. J.B.K. van der Mark
 • Dhr. W.J. Krajenbrink
 • Dhr. E.A. Verlangen

College van Bestuur

 • Mw. C. van Delen

Bestuurssecretariaat

 • Diana van Bennekom, bestuurssecretaris
 • Annelieke Bouman, HR specialist 
 • Suzanne van Rooij - management assistent
 • Yvonne Innemee, secretarieel medewerker

Postbus 23
3350 AA  Papendrecht
Telefoon: 078 - 644 97 34
E-mail: info@spon.nl

Bankrekening: IBAN: NL17RABO0102843805
Loonbelastingnummer: 812571368L03
Kamer van Koophandel Rotterdam nr. 24354004
De Stichting is ANBI-geregistreerd - RSIN 812571368

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Primair Onderwijs
 • Pieter Gramser, voorzitter
 • Femke van Heese, secretaris
Voortgezet Onderwijs
 • Gemma Biesheuvel-van Diemen, voorzitter

Postadres: Postbus 23, 3350 AA Papendrecht