SPON:
Specialisten in Passend Onderwijs

Organisatie

Raad van Toezicht

 • Mw. P. van Lange (voorzitter)
 • Dhr. J.B.K. van der Mark
 • Dhr. W.J. Krajenbrink
 • Dhr. E.A. Verlangen
 • Mw. M.M.E. Wolberink - Kruger

College van Bestuur

 • Mw. C. van Delen

Bestuurssecretariaat

 • Debora van Loon, ICT/AVG coördinator
 • Diana van Bennekom, bestuurssecretaris
 • Annelieke Bouman, HR specialist 
 • Yvonne Innemee, secretarieel medewerker
 • Suzanne van Rooij, management assistent        ​​​​​​​   ​​​​​​​    ​​​​​​​    

Het team van het bestuurskantoor

Postbus 23
3350 AA  Papendrecht
Telefoon: 078 - 644 97 34
E-mail: info@spon.nl

Bankrekening: IBAN: NL17RABO0102843805
Loonbelastingnummer: 812571368L03
Kamer van Koophandel Rotterdam nr. 24354004
De Stichting is ANBI-geregistreerd - RSIN 812571368

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Deborah Eisinga, voorzitter GMR po
Gemma Biesheuvel-van Diemen, voorzitter GMR vo
Sanne Severijnen, secretaris GMR


Postadres: Postbus 23, 3350 AA Papendrecht