SPON:
Specialisten in Passend Onderwijs

Samenwerkingsverbanden

SPON is verbonden aan onderstaande samenwerkingsverbanden


Samenwerking: passend onderwijs voor leerlingen in regio Dordrecht. De SPON-scholen Kiem en De Stroom participeren in het SWV Dordrecht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het SWVhttp://www.swvdordrecht.nl/.


Het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden (28.13) is bedoeld voor alle partijen die met het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in de regio Noordelijke Drechtsteden te maken hebben.
Dit zijn de scholen en besturen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, het Primair Onderwijs, de scholen voor MBO, ketenpartners en de ouders en de verzorgers van de leerlingen uit het Primair en het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. De SPON-school De Sprong participeert in het SWV VO Noordelijke Drechtsteden.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het SWVhttp://www.noordelijkedrechtsteden.nl.


In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden voor het Primair Onderwijs werken ruim veertig basisscholen, twee scholen voor Speciaal Basisonderwijs en twee scholen voor Speciaal Onderwijs samen aan passend onderwijs voor meer dan twaalfduizend leerlingen. De scholen verzorgen onderwijs dat aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen, ouders en leerlingen hierbij.
De SPON-scholen De Steenen Kamer en De Kameleon participeren in het SWV Drechtsteden.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het SWV http://www.swv-drechtsteden.nl.Bij samenwerkingsverband Munio werken we met passie en deskundigheid aan een passende onderwijsplek voor iedere leerling. Dat doen we altijd in samenwerking met collega's op descholenen onze andere partners.

Met elkaar weten we op die manier voor bijna al onze leerlingen een passende plek te bieden binnen ons gebied. Soms lukt dat niet, omdat een leerling meer nodig heeft dan we in onze regio kunnen bieden. Maar ook dan kijken we naar wat wl lukt en zoeken we, samen met de leerling, ouders, school en andere deskundigen naar de best passende plek buiten de regio.

Het komt voor dat het voor een leerling het beste is om een tijdje onderwijs buiten de school te volgen, om vervolgens weer terug te keren naar het regulier onderwijs of een vervolgstap te maken. Daarvoor is erMunio Onderwijs.

Samenwerkingsverband Driegang (28.16) bestaat uit alle scholen (en hun besturen) binnen de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Woudrichem, Werkendam en Zederik. Dit betreft zowel de scholen voor regulier onderwijs als de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Tevens neemt het bestuur voor speciaal onderwijs van buiten bovenstaande gemeenten maar met vestigingen binnen deze gemeenten deel. In samenwerkingsverband Driegang betreft dit SPON. De SPON-scholen De Kleine Wereld en SBO De Rotonde participeren in het SWV Driegang.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het SWVhttp://www.driegang.nl