SPON:
Specialisten in Passend Onderwijs

Scholen

Speciaal basisonderwijs (sbo) aan leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen

(Voortgezet) speciaal onderwijs (so en vso) aan zeer moeilijk lerenden

Onderwijs en zorg voor leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking (lg/mg), langdurig zieken en (so) zeer moeilijk lerenden

Praktijkonderwijs

  • De Sprong (voortgezet onderwijs), Sliedrecht en Zwijndrecht
VMBO